Search Site
Track Order|Payment Options|Customer Care
Shaligram Store
-
- Shaligram Legend
- Puja of Shaligram
- Importance of Shaligram
- Identification of Shaligram
- Tips & Importance
- Benefits of Shaligram
- Mantras of Shaligram

Shaligram Collection
-
- Rare & exotic Shaligrams
- Shaligram Sangrah
- Big Shaligrams Shilas
- Small Shaligram Shilas
- Shaligram Pendants
- Shaligram Rosary
- Mantras of Shaligram
Rare & Exotic Shaligram Shilas

Dashavatara Form: Matsya, Kurma, Varaha, Narsimha, Vaman, Parshuram, Kalki

Janardhana Form: Ananta, Bhairava, Janardhana, Anniruddha, Pradyumna

Garuda/Hayagriva Form: Garuda, Hayagriva, Kamdhenu, Kalpvriksha

Vishnu's Form: Mahavishnu, Laxmi Narayan, Padmanabha, Radha Krishna, Sudershan, Surya, Vasudeva

Goddes Laxmi Form: Laxmi Dhanvantri, Laxmi Kuber, Laxmi Shankh, Mahalaxmi

Harihara Group: Ganesha, Shivlinga

Collection of genuine Rare Shaligram Shilas at Nandika Jewels.
  Home  >  Shaligram   >  Rare Shaligrams
Name:Laddu Shaligram
Weight: 175
Dimension: 
(Height x Width in cm.)
INR
599
USD
10.32
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.

Name:Laddu Shaligram
Weight: 225
Dimension: 
(Height x Width in cm.)
INR
799
USD
13.77
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.

Name:Laddu Shaligram
Weight: 100
Dimension: 
(Height x Width in cm.)
INR
499
USD
8.60
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.

Name:Laddu Shaligram
Weight: 150
Dimension: 
(Height x Width in cm.)
INR
599
USD
10.32
Click Here To Donate
Shaligram Shila shown in the image will be sent.
Previous
1 2 3 4 5 6
Next
Copyright© 2001 - 2017 www.rudraksh.info , by ASTROSHASTRA